Czym się różni windykator od komornika?

Windykator i komornik to zawody, które w społecznym odbiorze nie są kojarzone zbyt pozytywnie. Bardzo często zdarza się również, że wiele osób myli ze sobą obie te profesje. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, że praca windykatora wygląda łudząco podobnie do pracy komornika. Zasadniczym celem działalności obu tych profesji jest bowiem odzyskanie należności od…

Niewypłacalność dłużnika – jak się bronić?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę musi się liczyć z ryzykiem, że pewnego dnia któryś z jego partnerów biznesowych, z różnych przyczyn, może przestać terminowo spłacać swoje zobowiązania. Tego typu sytuacja może doprowadzić nie tylko do pogorszenia relacji i straty zaufania do kontrahenta, ale również negatywnie wpłynąć na płynność finansową firmy. Niestety czasem zdarza się…

Jakie są konsekwencje uznania długu?

Uznaniem długu można określić zachowanie dłużnika wobec wierzyciela, z którego bezpośrednio wynika, iż dany dłużnik posiada wiedzę na temat istnienia długu względem wierzyciela. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje uznawania długu, w tym uznanie właściwe oraz uznanie niewłaściwe. Pierwsze stanowi umowę zawieraną między dłużnikiem a wierzycielem, w której najważniejszym elementem jest oświadczenie dłużnika, potwierdzające istnienie długu…

Czym jest windykacja przedsądowa?

Trudność w ściąganiu należności od nieuczciwych kontrahentów to problem, z którym boryka się niejedna firma. Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów na dochodzenie swoich roszczeń względem dłużników, którzy nieterminowo regulują swoje płatności. Jednym z nich jest niezwykle efektywna oraz bardzo popularna windykacja przedsądowa. Znajdując się w sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania,…

Jak odzyskać pieniądze z faktury?

Nieterminowe regulowanie należności to problem, z którym boryka się niejeden przedsiębiorca. Trudności z odzyskiwaniem pieniędzy z faktur stanowią duże obciążenie i mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Tworzą one bowiem zatory płatnicze i ograniczają zaufanie względem partnerów biznesowych. Na szczęście istnieje kilka skutecznych sposobów na to, aby odzyskać pieniądze za sprzedany towar lub wykonaną…

Jak sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny?

Wielu przedsiębiorców, którzy w trakcie prowadzenia swojej firmy musieli borykać się z problemem, jakim są nieterminowo płacący kontrahenci, szuka skutecznych sposobów, które umożliwią sprawdzenie sytuacji finansowej kolejnych partnerów biznesowego. Posiadanie informacji na temat wypłacalności drugiej strony pozwala bowiem uniknąć zatorów finansowych w firmie oraz ewentualnych problemów ze ściągalnością należności za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę….

Na czym polega licytacja komornicza?

Licytacja komornicza stanowi w dzisiejszych czasach coraz popularniejszy sposób na sprzedaż należących do dłużnika ruchomości i nieruchomości, które zostały zajęte w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w licytacji komorniczej to także duża okazja dla wszystkich zainteresowanych, na przykład zakupem mieszkania, samochodu, maszyn, mebli itp. w bardzo korzystnej cenie. Jeżeli jednak chcemy przystąpić do licytacji, konieczne jest…

Czy intercyza chroni przed długami?

Zawarcie przed notariuszem umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, a mianowicie intercyzy, może skutecznie ochronić majątek małżonków w razie pojawienia się nieprzewidzianych problemów finansowych jednego z nich. W wielu, choć nie wszystkich przypadkach, jest to także niezwykle skuteczne rozwiązanie, mające na celu zabezpieczenie się przed działaniami komornika skarbowego. Intercyza, co do zasady, oznacza zniesienie łączącej małżonków wspólności…

Spłata długu a śmierć dłużnika

Śmierć dłużnika jest zdarzeniem, które z prawnego punktu widzenia może budzić pewne niejasności. Wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem wynikają jednak przede wszystkim z faktu, że wiele osób wciąż błędnie zakłada, że z chwilą śmierci spadkodawcy zakończeniu ulega odpowiedzialność wynikająca z różnego rodzaju niespłaconych zobowiązań. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego jeśli dłużnik umrze w trakcie…

Czy każdy dług można sprzedać?

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców chcąc przywrócić płynność finansową w swojej firmie oraz pozbyć się problemu, jakim są nieterminowo regulujący faktury kontrahenci, decyduje się na współpracę ze specjalistycznymi firmami windykacyjnymi. Niestety liczne zawiłości prawne, a także skomplikowane wyliczenia sprawiają, że oferta tychże firm bardzo często jest niezrozumiała, przez co budzi powszechne zakłopotanie. Przedsiębiorcy…

Czy wierzyciel może wnioskować o upadłość dłużnika?

Możliwość złożenia przez wierzyciela wniosku o upadłość dłużnika stanowi dość nietypowy i śmiały sposób na nakłonienie dłużnika do zapłaty określonej należności. Uprawnienie to wynika jednak wprost z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o upadłość należy mieć świadomość, że…

Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników

Każdej osobie fizycznej, która jest wierzycielem posiadającym tytuł wykonawczy, przysługuje prawo do wnioskowania o wpisanie dłużnika zalegającego z zapłatą do tzw. rejestru dłużników. Tego typu uprawnienie wynika przede wszystkim z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jest ono również powszechnie stosowane w celu uchronienia potencjalnych kontrahentów dłużnika przed jego nieuczciwością. Pamiętajmy, że…