Czym są wierzytelności niezaspokojone?

Wierzytelnościami niezaspokojonymi są wszystkie obowiązki, które nie zostały spełnione i wymagają spłaty wobec wierzyciela. Opóźnienia w regulowaniu należności, czyli sytuacje w których wierzyciel nie może liczyć na zaspokojenie swojej wierzytelności, stanowią jeden z najistotniejszych i najczęściej występujących czynników wpływających na powstawanie trudności finansowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zdarza się również, że niektóre wierzytelności mogą korzystać…

Czym jest kompensata?

Kompensata jest jedną z coraz częściej wykorzystywanych przez polskich przedsiębiorców metodą rozliczeń powstałych zobowiązań. Polega ona na równoległym oraz bezgotówkowym rozliczaniu i umarzaniu wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami. Jest ona możliwa wtedy, gdy kontrahenci mają wobec siebie zobowiązania i należności oraz są dla siebie jednocześnie nabywcami i sprzedawcami. Kompensaty stanowią doskonały sposób na poprawę płynności finansowej…

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności to rodzaj pisma procesowego, które uprawnia wierzyciela do egzekwowania należnej mu wierzytelności podczas postępowania upadłościowego. Aby brać w nim udział, wierzyciele muszą zgłosić swoją wierzytelność. To warunek konieczny, nawet gdy postępowanie egzekucyjne jest ciągle w toku. Zgłoszenie wierzytelności nie jest jednak obowiązkiem, a prawem, więc wierzyciel sam musi z tego prawa skorzystać. Zgłaszając…

Jakie znaczenie ma likwidacja BTE?

Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r. bankowy tytuł egzekucyjny został uznany za niezgodny z Konstytucją RP. Tym samym uprzywilejowana pozycja banków w stosunku do swoich dłużników została zniesiona. I choć regulacje te nabierają mocy obowiązującej dopiero 1 sierpnia br., to aktualnie wydawane orzeczenia sądów uznają BTE za niebyły. Wyrok trybunału oznacza, że banki…

Jak przebiega egzekucja z aktu notarialnego?

Egzekucja z aktu notarialnego może być prowadzona na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Głównymi zaletami takiego tytułu egzekucyjnego są uproszczenie postępowania wykonawczego i jego przyśpieszenie. Odpowiednio sporządzony akt notarialny może bowiem zastąpić pełne postępowanie sądowe. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, przede wszystkim w treści aktu musi znaleźć się oświadczenie dłużnika o poddaniu…

Czym jest wykaz majątku?

Wykaz majątku jest kolejną z form służących wierzycielom do walki z nieuczciwymi dłużnikami. Wszelkie zatajenia w tym wykazie mogą zaś mieć dla składającego poważne konsekwencje. Wykaz majątkowy to dokument sporządzany przeważnie przez dłużnika na mocy art. 913 k.p.c. Stanowi on, że w przypadku, gdy zajęty w egzekucji komorniczej majątek nie zaspokoi roszczeń wierzyciela, na jego…

Czy wierzytelność może być aportem?

Wielu przedsiębiorców coraz częściej decyduje się na nabycie udziałów konkretnej spółki przy pomocy wkładów niepieniężnych, czyli aportów. Są to wszystkie przedmioty, którym nie można przypisać charakteru pieniężnego, a które maja postać dobra materialnego lub niematerialnego. Dodatkowo przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być składniki majątkowe obejmujące prawa i rzeczy, które maja charakter zbywalny i jako aktywa mogą…

Jakie usługi powinna obejmować windykacja?

Wiele firm zmaga się z problemami związanymi z trudnościami w otrzymywaniu należnych pieniędzy od swoich klientów. Aby zwiększyć swoje szanse na szybkie i skuteczne odzyskanie należności, warto skorzystać z oferty firmy windykacyjnej. Jej działania mogą nie tylko pomóc ochronić firmę przed utratą płynności finansowej ale również zaoszczędzą cenny czas wierzyciela. Dodatkowo nie będzie on ponosił…

Dlaczego warto sprawdzać cykl rotacji należności?

Każdy przedsiębiorca powinien dbać o zachowanie płynności finansowej swojej firmy, by móc dokonywać niezbędnych inwestycji, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala to również na systematyczne wypłacanie wynagrodzenia pracownikom oraz regulowanie rachunków i zobowiązań wobec innych firm. Wśród popularnych sposobów umożliwiających sprawdzanie płynności finansowej firm, znajduje się kontrola cyklu rotacji należności. Wskaźnik cyklu rotacji…

Czym jest uznanie długu?

Bardzo często zdarza się, że osoby, które pożyczyły pieniądze mimo ustalonego terminu ich oddania, nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Sytuacja może być jeszcze trudniejsza, jeżeli nie została spisana żadna pisemna umowa poświadczająca dokonanie takiej transakcji. W takim przypadku niezwykle korzystnym rozwiązaniem jest wyegzekwowanie od dłużnika uznania przez niego długu. Jest to czynność, z której…

Na czym polega windykacja polubowna?

Każdy niewywiązujący się ze swoich zobowiązań dłużnik musi się liczyć z tym, że prędzej czy później zostanie wobec niego wszczęte postępowanie windykacyjne. Jednak najlepszym sposobem na osiągnięcie porozumienia i zachowanie dobrych relacji pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem jest zastosowanie windykacji polubownej. Polega ona na monitowaniu dłużnika oraz prowadzeniu z nim negocjacji, by bez wstępowania na drogę…

Jak przygotować przypomnienie o zapłacie?

Wiele firm zarówno tych małych, jak i dużych ma do czynienia z klientami, którzy dokonują nieterminowych płatności. Mogą one jednak przyśpieszyć proces otrzymania zapłaty, dzięki możliwościom jakie daje odpowiednio sporządzone przypomnienie o zapłacie. Monitoring płatności jest obecnie coraz popularniejszym narzędziem stosowanym przez licznych przedsiębiorców, w celu zasygnalizowania kontrahentowi, że termin płatności minął lub kończy się…