Przedsiębiorcy w Polsce nie zawsze nie opłacają wystawianych na nich faktur z premedytacją.

Opóźnienia w spłatach często wynikają z roztargnienia, nieświadomości i niewiedzy – gdy np. dany przedsiębiorca nie przywiązuje uwagi do kwestii terminowych płatności lub gdy dokument z różnych powodów nie dotrze do niego wraz ze sprzedawanym towarem czy oferowaną usługą. Przedsiębiorcom, którzy wystawiają setki faktur tygodniowo, często trudno jest kontrolować drogę każdego dokumentu od momentu jego wystawienia do uregulowania.

Dlatego warto powierzyć to zadanie podmiotowi zewnętrznemu, który przypilnuje płacenia wystawianych przez nas faktur. Takim podmiotem jesteśmy my – Europejska Giełda Wierzytelności.

Dzięki zintegrowanemu systemowi posiadamy możliwość sprawnego importu danych potrzebnych do kontrolowania przepływu płatności danej firmy. Wszystkie te dane w prosty i szybki sposób są zazwyczaj automatycznie pobierane z systemów, na których nasi klienci pracują, co nie wymaga z ich strony zbyt dużego nakładu środków ani poświęcenia czasu. Wystarczy, że regularnie będziemy otrzymywać informacje o wystawianych fakturach i przychodzących spłatach (najlepiej, jeśli otrzymamy stały podgląd do dokumentów zawierających te dane), aby móc w Państwa imieniu monitorować spłaty i efektywnie zachęcać dłużników do regulowania zaległości.

W monitoringu płatności ważne jest, by określone działania wykonywać w określonym czasie, który ustalany jest zawsze indywidualnie z każdym klientem. Unikalne podejście jest bowiem niezbędne i uwarunkowane specyfiką każdego przedsiębiorstwa, zależne m.in. od długości terminów spłat, ilości wystawianych faktur czy płynności finansowej firmy. Procedura związana z monitoringiem płatności obejmuje działania podejmowane w pierwszej kolejności w imieniu klienta, następnie w imieniu EGW, polegające zarówno na kontakcie telefonicznym, e-mailowym jak i listownym.

Oferowana przez nas usługa monitoringu płatności pozwala na sprawne i bezkonfliktowe uzyskanie spłat faktur, których termin płatności już minął. W obrocie wierzytelnościami bardzo ważnym jest bowiem, by działać, lecz działać trzeba mądrze. Nie warto przecież zrażać do siebie klientów, jeśli nie jest to potrzebne, ponieważ czasem z błahych powodów można stracić w gruncie rzeczy dobrego kontrahenta.

Oczywiście, jeśli dany klient nie płaci z premedytacją, pomimo wielu przypomnień, próśb i ponagleń, należy podjąć bardziej zdecydowane kroki. W niektórych sytuacjach odpowiednie będzie postępowanie sądowe, czasem jednak bardziej właściwe może się okazać sprzedanie długu. Europejska Giełda Wierzytelności wraz ze swoimi partnerami biznesowymi oferuje również takie usługi, jednak pamiętać należy, że powinna być to ostateczność, stosowana tylko gdy nie mamy już nic do stracenia.