201610.10
Off
0

Licytacja komornicza stanowi w dzisiejszych czasach coraz popularniejszy sposób na sprzedaż należących do dłużnika ruchomości i nieruchomości, które zostały zajęte w ramach postępowania egzekucyjnego. Udział w licytacji komorniczej to także duża okazja dla wszystkich zainteresowanych, na przykład zakupem mieszkania, samochodu, maszyn, mebli itp. w bardzo korzystnej cenie. Jeżeli jednak chcemy przystąpić do licytacji, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jej przeprowadzania.

Licytacja komornicza co do zasady zawsze odbywa się publicznie pod nadzorem sędziego. W przetargu, w którym sprzedawane są przedmioty należące do dłużnika, nie mogą natomiast uczestniczyć takie osoby jak: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Cena wywoławcza wystawionej na licytacji ruchomości lub nieruchomości jest z kolei zawsze dużo bardziej atrakcyjna, niż miałoby to miejsce w przypadku transakcji zawieranej poza zakresem postępowania egzekucyjnego. Pierwsza licytacja zazwyczaj wiąże się z ceną wynoszącą 3/4 wartości szacunkowej. Jeśli jednak licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte przedmioty mogą zostać sprzedane w drugim terminie licytacyjnym, w którym cena wynosi połowę wartości szacunkowej.

Osoba przystępująca do przetargu musi również pamiętać o obowiązku złożenia komornikowi rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. W przypadku nie uiszczenia rękojmi, nie zostanie ona dopuszczona do udziału w licytacji. Ze względu na swój charakter sprzedaż licytacyjna nie może także nastąpić za cenę niższą od rzeczywistej ceny wywołania. Oznacza to, że komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, w momencie gdy po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferuje więcej. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu licytacji na rzecz nabywcy.

Oczywiście wierzyciel i dłużnik mają prawo do zaskarżenia udzielenia przybicia. Jest to jednak możliwe w sytuacji naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia oraz o wyłączeniu od udziału w przetargu.