POWIERZ ODZYSKIWANIE DŁUGÓW EUROPEJSKIEJ GIEŁDZIE WIERZYTELNOŚCI I NA NOWO CIESZ SIĘ SWOBODĄ FINANSOWĄ

Istnieje wiele metod na odzyskiwanie długów. Proponowane przez firmy windykacyjne działania mogą różnić się skutecznością odzyskiwania wierzytelności, jednakże nie ulega wątpliwości, że wszystkie tego typu przedsięwzięcia kierują się chęcią osiągnięcia jak najlepszych wyników w możliwie jak najkrótszym czasie. Odzyskiwanie długów z pewnością nie należy do zadań najłatwiejszych, co jednak wcale nie oznacza, że jest niemożliwe. Europejska Giełda Wierzytelności od lat pomaga swoim Klientom w przywróceniu stabilności finansowej.

Skupowanie długów z Europejską Giełdą Wierzytelności

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. zarządza platformą internetową, za pomocą której skupowanie długów staje się możliwe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chcą się pozbyć problemów z nieuczciwym dłużnikiem i sprzedać swoje wierzytelności. Sprzedaż niespłaconej wierzytelności pozwoli Państwu w szybki sposób odzyskać znaczącą część należności w krótkim czasie. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod przywracania swobody finansowej.

Odzyskiwanie długów – zakres naszych działań

Pierwszym, a zarazem najczęściej podejmowanym krokiem podczas działań mających na celu odzyskiwanie długów jest próba porozumienia na drodze polubownej. Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. podejmuje się prowadzenia spotkań mediacyjnych, podczas których dochodzi do zawarcia wspólnego porozumienia stron. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik ma możliwość precyzyjnego określenia swoich oczekiwań względem dalszego sposobu regulowania należności. Odzyskiwanie wierzytelności odbywa się na nowych zasadach, które ściśle regulują zobowiązania stron względem siebie.

Niestety odzyskiwanie długów na terenie Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy innych dużych miast powyższą metoda niejednokrotnie okazuje się niemożliwe ze względu na trudności spowodowane niemożnością zaaranżowania spotkania, czy obustronnej zgody na osiągnięcie kompromisu. Ponadto odzyskiwanie długów od osób prywatnych często wiąże się z koniecznością wnikliwego sprawdzenia sytuacji majątkowej dłużnika. Skuteczne odzyskiwanie długów w zaistniałej sytuacji może oznaczać konieczność przekazania sprawy odpowiedniemu sądowi. W efekcie odzyskiwanie długów przebiega w wyniku wykonania egzekucji sądowej.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy Państwa do nawiązywania współpracy Europejską Giełdą Wierzytelności. Nasi pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i pytania. Pomożemy Państwu wybrać najbardziej korzystną metodę odzyskiwania długów.