201403.06
Off
0

„Od roku nasza firma współpracuje z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tarnogajskiej 11-13.
Firma jest godnym partnerem w dziedzinie dochodzenia roszczeń finansowych. Działania podejmowane przez EGW pozwalają nam uporządkować cały system windykacyjny oraz zwiększyć płynność finansową.

EGW to solidna Spółka, która w krótkim czasie odzyskuje należności. Na szczególną uwagę zasługuje sposób w jaki pracownicy Spółki podchodzą do powierzanych im spraw. Wszelkie czynności podjęte przez pracowników EGW wykonywane są profesjonalnie. Dzięki temu mamy pewność, że sprawy powierzone EGW, znalazły się w dobrych rękach i są realizowane z właściwym zaangażowaniem.

Polecamy wszystkim przedsiębiorcom Europejską Giełdę Wierzytelności, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera w zakresie prowadzenia usług windykacyjnych.”

Z poważaniem
Katarzyna Żarnik-Chojnacka

Zobacz: Referencje Produkty Klasztorne S.A.