Referencje

Firma Mentel Zdzisław Mentel

„FIRMA MENTEL ZDZISŁAW MENTEL współpracuje z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o. i korzysta z usług znajdujących się w ofercie spółki, w szczególności z usług monitoringu płatności oraz dochodzenia wierzytelności na drodze windykacji. Unikatowy na rynku zakres prowadzonych działań oraz sprawne i racjonalne ich wykonywanie przyniosło efekt w postaci znacznej poprawy płynności finansowej w naszej firmie.

Pozytywne aspekty naszej współpracy przejawiają się już na etapie prewencyjnym, gdzie poinformowanie naszego kontrahenta o współpracy z EGW wpływa motywująco na terminowe dokonywanie płatności zobowiązań w stosunku do naszej firmy. Dalsze, odpowiednio dostosowane kroki również przynoszą wymierne skutki.

Nasz dział płatności został w znacznym stopniu odciążony, a współpraca przebiega płynnie i w pełnym zrozumieniu drugiej strony. Ogromny wpływ na wysoką jakość ma odpowiednie przygotowanie pracowników i ich sumienność. Na uznanie zasługuje kompleksowość usług oraz fakt, że wszelkie poczynania są zgodne z wytycznymi, elastyczne i doskonale przeprowadzone.

Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współpracę z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o.

Z poważaniem,
Zdzisław Mentel

Produkty Klasztorne S.A.

„Od roku nasza firma współpracuje z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tarnogajskiej 11-13.
Firma jest godnym partnerem w dziedzinie dochodzenia roszczeń finansowych. Działania podejmowane przez EGW pozwalają nam uporządkować cały system windykacyjny oraz zwiększyć płynność finansową.

EGW to solidna Spółka, która w krótkim czasie odzyskuje należności. Na szczególną uwagę zasługuje sposób w jaki pracownicy Spółki podchodzą do powierzanych im spraw. Wszelkie czynności podjęte przez pracowników EGW wykonywane są profesjonalnie. Dzięki temu mamy pewność, że sprawy powierzone EGW, znalazły się w dobrych rękach i są realizowane z właściwym zaangażowaniem.

Polecamy wszystkim przedsiębiorcom Europejską Giełdę Wierzytelności, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera w zakresie prowadzenia usług windykacyjnych.”

Z poważaniem
Katarzyna Żarnik-Chojnacka

Biuro Rachunkowe Barbara Placzek

„Współpracujemy z Europejską Giełda Wierzytelności Sp. z. o.o. od 7.02.2012 roku.
Firma ta jest godnym zaufania partnerem w dziedzinie dochodzenia roszczeń finansowych. Korzystamy z pomocy tej Spółki w zakresie monitoringu płatności, publikacji oferty sprzedaży wierzytelności w systemie EGW oraz pomocy prawnej.

Usługi proponowane przez Europejską Giełdę Wierzytelności pozwalają na zwiększenie płynności finansowej naszej firmy oraz w znacznym stopniu wpływają na szybkość odzyskiwania należności.
Ponadto pracownicy EGW zawsze służą fachową poradą, często z własnej inicjatywy podpowiadając ciekawe rozwiązania dotyczące zarządzania wierzytelnościami.

Jesteśmy w pełni zadowoleni z usług, jakie oferuje nam Europejska Giełda Wierzytelności i mając na uwadze powyższe, polecamy Spółkę innym przedsiębiorcom jako rzetelnego i godnego zaufania partnera gospodarczego.”

Z poważaniem
Barbara Placzek

Supremum SEO Sp. z o.o.

„Niniejszym poświadczam, iż współpracujemy z Europejską Gieldą Wierzytelności Sp. z o.o. w zakresie windykacji należności.

Świadczone usługi oraz stosowane przez Europejską Giełdę Wierzytelności metody są skuteczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Stanowi to gwarancję pomyślanego rozwiązania wielu spraw bez naruszenia interesu prawnego stron.

Wysoka jakość świadczonych usług w połączeniu ze skuteczną i rzetelną ich realizacją, pozwala wydać nam jak najlepsze świadectwooraz polecić firmę Europejska Giełda Wierzyrelności Sp. z o.o. jako kompetentnego, profesjonalnego oraz wiarygodnego partnera do współpracy.”

Z poważaniem
Grzegorz Świerk

P.W. Matex Z.M.P. Rogoziński sp. j.

„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATEX współpracuje z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o. od 2010 r. Korzystamy z usług EGW przede wszystkim w zakresie monitoringu i weryfikacji płatności.

Na szczególną uwagę zasługuje tu monitoring płatności, który pozwala na zwiększenie płynności finansowej naszej firmy oraz w znacznym stopniu wpływa na szybkość odzyskiwania należności.

Stosowane sposoby i metody odzyskiwania wierzytelności są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto wysoki poziom przygotowania zawodowego i profesjonalizm pracowników sprawia, że współpraca z naszymi Klientami jest trwała i bezkonfliktowa.

Wysoka jakość oraz rzetelna realizacja świadczonych usług pozwala nam stwierdzić, że EGW jest firmą traktującą w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.

W związku z powyższym, polecamy współpracę z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o. wszystkim przedsiębiorcom.”

Z poważaniem
Zbigniew Rogoziński

Lex Capitalis Sp. z o.o.

„Kancelaria Lex Capitalis współpracuje z Europejską Giełdą Wierzytelności od momentu jej założenia. Spółki są ze sobą powiązane kapitałowo i wzajemnie korzystają ze swoich usług.

W związku ze zbliżonym obszarem funkcjonowania obu spółek, nasze działania wzajemnie się uzupełniają i potęgują możliwości każdej z nich. Usługi świadczone przez Europejską Giełdę Wierzytelności w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszej Firmy. Na uwagę zasługuje w szczególności sprawna wymiana informacji, która pozwala nam na skuteczne zarządzanie naszymi wierzytelnościami.

Na uznanie zasługuje też jakość obsługi świadczonej przez Centrum Obsługi Klienta. Kontakt z pracownikami EGW oznacza rzetelną i precyzyjną informację, dzięki czemu mamy poczucie że nasze sprawy zawsze realizowane są z właściwym im zaangażowaniem.
Jesteśmy zadowoleni z naszej współpracy i serdecznie polecamy Europejską Giełdę Wierzytelności wszystkim przedsiębiorcom jak wiarygodnego i rzetelnego partnera.”