201504.09
Off
0

„FIRMA MENTEL ZDZISŁAW MENTEL współpracuje z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o. i korzysta z usług znajdujących się w ofercie spółki, w szczególności z usług monitoringu płatności oraz dochodzenia wierzytelności na drodze windykacji. Unikatowy na rynku zakres prowadzonych działań oraz sprawne i racjonalne ich wykonywanie przyniosło efekt w postaci znacznej poprawy płynności finansowej w naszej firmie.

Pozytywne aspekty naszej współpracy przejawiają się już na etapie prewencyjnym, gdzie poinformowanie naszego kontrahenta o współpracy z EGW wpływa motywująco na terminowe dokonywanie płatności zobowiązań w stosunku do naszej firmy. Dalsze, odpowiednio dostosowane kroki również przynoszą wymierne skutki.

Nasz dział płatności został w znacznym stopniu odciążony, a współpraca przebiega płynnie i w pełnym zrozumieniu drugiej strony. Ogromny wpływ na wysoką jakość ma odpowiednie przygotowanie pracowników i ich sumienność. Na uznanie zasługuje kompleksowość usług oraz fakt, że wszelkie poczynania są zgodne z wytycznymi, elastyczne i doskonale przeprowadzone.

Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współpracę z Europejską Giełdą Wierzytelności Sp. z o.o.

Z poważaniem,
Zdzisław Mentel

Zobacz: Referencje Firma Mentel