201403.06
Off
0

„Niniejszym poświadczam, iż współpracujemy z Europejską Gieldą Wierzytelności Sp. z o.o. w zakresie windykacji należności.

Świadczone usługi oraz stosowane przez Europejską Giełdę Wierzytelności metody są skuteczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Stanowi to gwarancję pomyślanego rozwiązania wielu spraw bez naruszenia interesu prawnego stron.

Wysoka jakość świadczonych usług w połączeniu ze skuteczną i rzetelną ich realizacją, pozwala wydać nam jak najlepsze świadectwo oraz polecić firmę Europejska Giełda Wierzyrelności Sp. z o.o. jako kompetentnego, profesjonalnego oraz wiarygodnego partnera do współpracy.”

Z poważaniem
Grzegorz Świerk

Zobacz: Referencje Supremum SEO Sp. z o.o.