Czy każdy dług można sprzedać?

Czy każdy dług można sprzedać?

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców chcąc przywrócić płynność finansową w swojej firmie oraz pozbyć się problemu, jakim są nieterminowo regulujący faktury kontrahenci, decyduje się na współpracę ze specjalistycznymi firmami windykacyjnymi. Niestety liczne zawiłości prawne, a także skomplikowane wyliczenia sprawiają, że oferta tychże firm bardzo często jest niezrozumiała, przez co budzi powszechne zakłopotanie. Przedsiębiorcy nie zawsze bowiem wiedzą, czym co do zasady różni się windykacja na zlecenie od rzeczywistej sprzedaży długu, oraz która z tych opcji może się w ich przypadku okazać bardziej korzystna finansowo.

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przedsiębiorcy już od ponad roku mogą się domagać od dłużnika, oprócz samego długu, również zwrotu kosztów windykacji. Dzięki temu korzystnemu rozwiązaniu wierzyciel, który postanowi zlecić windykację długu profesjonalnej firmie windykacyjnej, może skutecznie odzyskać pieniądze nie ponosząc przy tym żadnych kosztów wynagrodzenia tejże firmy. Poza możliwością zlecenia windykacji, przedsiębiorca może się również zdecydować na sprzedaż długu firmie specjalizującej się obrotem wierzytelnościami lub też wystawić dany dług na jednej z giełd wierzytelności. Sprzedaż długów firm i osób prywatnych stanowi niezwykle korzystne rozwiązanie, ponieważ umożliwia natychmiastowe pozbycie się problemu oraz zakończenie kłopotliwych i nieskutecznych negocjacji z dłużnikiem. Dzięki temu możliwe jest także przywrócenie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz usunięcie zatorów płatniczych.

Wbrew pozorom nie każdy dług można jednak sprzedać. Zdarzają się bowiem również takie sytuacje, kiedy przez określony charakter wierzytelności jej sprzedaż nie jest możliwa. Dzieje się tak najczęściej, gdy nie można znaleźć nabywcy lub gdy dokonane w przeszłości zapisy umowne między przedsiębiorcami wykluczają możliwość sprzedaży długu. Zakaz cesji nie stanowi jednak przeszkody, aby konkretna firma windykacyjna, występując jako pełnomocnik wierzyciela, rozpoczęła standardową procedurę windykacyjną. Dzięki temu wierzyciel może odzyskać swoje pieniądze, choć nie tak szybko jakby to miało miejsce w przypadku sprzedaży długu.