Konflikty w biznesie – szansa, czy zagrożenie?

Wiedzę w biznesie można przyrównać do oręża, którego umiejętne wykorzystanie jest w stanie przesądzić o sukcesie. Doskonale o tym wiemy, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizujemy webinaria poruszające szeroko pojętą tematykę biznesową. To spotkania online, podczas których eksperci szczegółowo analizują zagadnienia związane z konfliktami, przedstawiając potencjalne zagrożenia z nich płynące, a także rzucając światło na […]

Ocena sytuacji przedsiębiorstw na podstawie ocen koniunktury gospodarczej

Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie napawa obecnie optymizmem, co jest wynikiem wielu nakładających się na siebie czynników. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas wstrzymywali się z inwestycjami i odnotowywali straty ze względu na pandemię Covid 19, zaskoczeni zostali w lutym 2022 roku przez wojnę na Ukrainie i w rezultacie muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami […]

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w zakresie mikropożyczek dla przedsiębiorców

Konsekwencje epidemii są odczuwalne już u zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kolejne rozwiązania, mające na celu pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności gospodarczej oraz zachowaniu miejsc pracy dla pracowników przewidywały wprowadzane przez ustawodawcę przepisy w formie tzw. tarcz antykryzysowych. Obecnie Tarcza Antykryzysowa 4.0 w wersji projektu została skierowana do podpisu przez prezydenta. Rząd podkreśla jednocześnie, że Tarcza […]

Pomiar temperatury u Klientów i Pracowników firmy, a ochrona danych osobowych

Wobec kolejnego etapu odmrażania gospodarki oraz umożliwienia korzystania z różnego rodzaju dużych obiektów handlowych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dla zarządców galerii pojawiły się wytyczne w zakresie stosowania kamer termowizyjnych.

Jeden temat – wiele pytań – spore problemy

W przeciągu ostatniego czasu, tematem, który nie schodzi z pierwszych stron gazet i głównych wydań serwisów informacyjnych, a jednocześnie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy jest koronawirus.
W dzisiejszym newsletterze również zajmiemy się tym tematem biorąc pod uwagę planowane zmiany mające na celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji epidemii, z jakim muszą się zmierzyć przedsiębiorcy.

Pamiętaj zgłoś zawarcie umowy o dzieło

Jednym z obowiązków, które wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa (a dokładniej art. 22 ustawy z dnia „31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2020, poz. 568) jest obowiązek zgłaszanie umów o dzieło.

COVID-19 a pożyczka z zabezpieczeniem

Już za moment Rząd, a następnie Sejm zajmie się kolejną specustawą związaną z panującą w kraju epidemią. Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że nowe rozwiązania znajdą się w tzw. tarczy 3.0.

ZUS chce ułatwić przedsiębiorcom obliczanie wysokości składek

W chwili obecnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracowuje projekt zmian, mających na celu wprowadzenia udogodnień dla przedsiębiorców w zakresie obliczania wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu.

Zbiór 8 najważniejszych zmian podatkowych wchodzących w życie od stycznia 2020 roku

W tym artykule przedstawiamy i objaśniamy 8 najważniejszych zmian podatkowych wchodzących w życie od stycznia 2020 roku.

Kiedy i komu przysługuje zwolnienie z obowiązku rejestracji w systemie BDO?

W celu przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom pojawiającym się na rynku gospodarowania odpadami, niemal dwa lata temu Ministerstwo Środowiska uruchomiło bazę danych o produktach i opakowaniach orazgospodarce odpadami (BDO).