Europejska giełda wierzytelności nie jest typową firmą windykacyjną – idąc z duchem czasu i odpowiadając na potrzeby naszych klientów, oferujemy szeroki wachlarz usług i narzędzi, które niezawodnie sprawdzą się w codziennych kontaktach z kontrahentami oraz zapobiegają potencjalnym problemom ze spłatą zobowiązań.

Pieczęć prewencyjna

Poinformuj o nas swoich kontrahentów

Szybkim i tanim gwarantem regulowania wystawianych przez Państwa faktur w wyznaczanych terminach, a co za tym idzie poprawy płynności finansowej firmy, jest tzw. pieczęć prewencyjna. Stanowi ona doskonałą metodę oszczędzającą czas i pozwalającą uniknąć nieprzyjemnych dla obu stron nacisków skłaniających do uregulowania należności, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać przyjazne kontakty z klientami.

Treść pieczęci wyraźnie informuje o tym, że dane przedsiębiorstwo współpracuje z profesjonalną firmą zajmującą się odzyskiwaniem należności, i w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, wszczęte może zostać postępowanie prowadzone przez Europejską Giełdę Wierzytelności. Pieczęcią prewencyjną można oznaczać faktury, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i wszelkie inne dokumenty sprzedaży. Jej zastosowanie wywiera na kontrahentach psychologiczny nacisk pierwszeństwa płatności – dokumenty opatrzone pieczęcią prewencyjną z reguły opłacane są w pierwszej kolejności.

Perspektywa sprzedaży długów firmie, która specjalizuje się w windykacji należności, stanowi silną mobilizację do terminowego regulowania płatności. W wielu przypadkach zakup pieczęci jest jedynym i wystarczającym środkiem nakłaniającym kontrahentów do dokonania zapłaty. Windykacja należności przez specjalistyczną firmę zewnętrzną, jaką jest EGW, to ostateczność, której kontrahent wolałby uniknąć. Dodatkową korzyścią jest niski koszt tego rozwiązania.

Oferta pieczęci prewencyjnej skierowana jest zarówno do kontrahentów wystawiających faktury w formie tradycyjnej, jak i do tych posługujących się dokumentami w formie elektronicznej – możliwy jest zakup e-pieczęci (w różnych formatach), którą można umieszczać na pismach tworzonych na komputerze, oraz w formie zwykłej, przybijanej na już wydrukowanych dokumentach.

Monitoring płatności

Kontroluj swoje wierzytelności

Przedsiębiorcy w Polsce nie zawsze nie opłacają wystawianych na nich faktur z premedytacją.

Opóźnienia w spłatach często wynikają z roztargnienia, nieświadomości i niewiedzy – gdy np. dany przedsiębiorca nie przywiązuje uwagi do kwestii terminowych płatności lub gdy dokument z różnych powodów nie dotrze do niego wraz ze sprzedawanym towarem czy oferowaną usługą. Przedsiębiorcom, którzy wystawiają setki faktur tygodniowo, często trudno jest kontrolować drogę każdego dokumentu od momentu jego wystawienia do uregulowania.

Dlatego warto powierzyć to zadanie podmiotowi zewnętrznemu, który przypilnuje płacenia wystawianych przez nas faktur. Takim podmiotem jesteśmy my – Europejska Giełda Wierzytelności.
Dzięki zintegrowanemu systemowi posiadamy możliwość sprawnego importu danych potrzebnych do kontrolowania przepływu płatności danej firmy. Wszystkie te dane w prosty i szybki sposób są zazwyczaj automatycznie pobierane z systemów, na których nasi klienci pracują, co nie wymaga z ich strony zbyt dużego nakładu środków ani poświęcenia czasu. Wystarczy, że regularnie będziemy otrzymywać informacje o wystawianych fakturach i przychodzących spłatach (najlepiej, jeśli otrzymamy stały podgląd do dokumentów zawierających te dane), aby móc w Państwa imieniu monitorować spłaty i efektywnie zachęcać dłużników do regulowania zaległości.

monitoringu płatności ważne jest, by określone działania wykonywać w określonym czasie, który ustalany jest zawsze indywidualnie z każdym klientem. Unikalne podejście jest bowiem niezbędne i uwarunkowane specyfiką każdego przedsiębiorstwa, zależne m.in. od długości terminów spłat, ilości wystawianych faktur czy płynności finansowej firmy. Procedura związana z monitoringiem płatności obejmuje działania podejmowane w pierwszej kolejności w imieniu klienta, następnie w imieniu EGW, polegające zarówno na kontakcie telefonicznym, e-mailowym jak i listownym.

Oferowana przez nas usługa monitoringu płatności pozwala na sprawne i bezkonfliktowe uzyskanie spłat faktur, których termin płatności już minął. W obrocie wierzytelnościami bardzo ważnym jest bowiem, by działać, lecz działać trzeba mądrze. Nie warto przecież zrażać do siebie klientów, jeśli nie jest to potrzebne, ponieważ czasem z błahych powodów można stracić w gruncie rzeczy dobrego kontrahenta.

Oczywiście, jeśli dany klient nie płaci z premedytacją, pomimo wielu przypomnień, próśb i ponagleń, należy podjąć bardziej zdecydowane kroki. W niektórych sytuacjach odpowiednie będzie postępowanie sądowe, czasem jednak bardziej właściwe może się okazać sprzedanie długu. Europejska Giełda Wierzytelności wraz ze swoimi partnerami biznesowymi oferuje również takie usługi, jednak pamiętać należy, że powinna być to ostateczność, stosowana tylko gdy nie mamy już nic do stracenia.