Sprzedaż długów

Odzyskaj należne środki

Dużym problemem większości współcześnie działających przedsiębiorstw jest odzyskiwanie należnych im środków. Na wczesnym etapie – gdy zobowiązanie nie jest wymagalne albo gdy termin płatności upłynął stosunkowo niedawno – skutecznym sposobem nakłonienia do spłaty zobowiązań są działania podejmowane w ramach tzw. monitoringu płatności. W niektórych sytuacjach efektywne jest też prowadzenie windykacji. Jednak, gdy mimo podejmowanego wysiłku, spłata zadłużenia nie następuje, dobrym wyjściem z sytuacji jest sprzedaż wierzytelności.

Wskazane rozwiązanie, choć kojarzone z utratą części wartości zobowiązań na rzecz skupującej firmy windykacyjnej, wciąż jednak stanowi jedyną metodę gwarantującą choć częściowe odzyskanie należności. Sprzedaż długów często oznacza zakończenie nieskutecznych negocjacji i nieustannych odroczeń terminów spłat. Pozwala to na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a niejednokrotnie okazuje się ratunkiem przed bankructwem.

Wystawienie długu na sprzedaż w Europejskiej Giełdzie Wierzytelności to bardzo pomocne rozwiązanie dla tych, którzy chcą odzyskać należność, bez konieczności podejmowania dodatkowych nakładów pieniężnych ani czasowych w celu obsługi należności.

Europejska Giełda Wierzytelności prowadzi ogólnodostępną platformę internetową, umożliwiającą swoim Klientom sprzedawanie długów. Publikowane są na niej oferty sprzedaży wraz z podstawowymi informacjami dot. dłużnika i należności – jej wielkości i charakteru (sprzedać można zarówno niezapłacone faktury jak i nakazowe wyroki sądowe).

Jaki dług można sprzedać w EGW?

Europejska Giełda Wierzytelności umożliwia sprzedaż długów zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym drugim przypadku sprzedaż wierzytelności możliwa jest po potwierdzeniu roszczeń prawomocnym orzeczeniem sądu. Co istotne, Europejska Giełda Wierzytelności umożliwia także obrót wierzytelnościami zagranicznymi – czyli takimi, w których dłużnik nie mieszka w Polsce lub prowadzi działalność zarejestrowaną poza granicami RP. Wierzytelności zagraniczne obejmuje osobny rejestr dłużników i publikowane są one także poza systemem EGW, co zapewnia dotarcie do maksymalnej ilości odbiorców nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Działania podejmowane przez Europejską Giełdę Wierzytelności gwarantują szeroki zasięg dotarcia informacji do potencjalnego nabywcy zadłużenia. Warunki zakupu należności są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Kupnem długu często zainteresowane są podmioty, które chcą potrącić zobowiązania dłużników z należnych im płatności. Ponadto zauważyć można tendencję wskazującą, że po zamieszczeniu informacji o zadłużeniu w internecie, wielu dłużników reguluje swoje należności, co kończy problemy niespłaconych zobowiązań.