IBI.pl Reklama Poligrafia

IBI.PL  SP.z.o.o korzysta z pomocy Europejskiej Giełdy Wierzytelności w zakresie zarządzania wierzytelnościami. EGW wspiera nas w sprawnym odzyskiwaniu należności.

Pracownicy EGW w sposób właściwy traktują swoje zobowiązania wobec klienta. Zawsze możemy liczyć na fachową poradę. Dzięki temu budujemy trwałą i stabilną relację opartą ba bezkonfliktowym porozumieniu.

Polecamy Europejską Giełdę Wierzytelności wszystkim przedsiębiorcom poszukującym  rzetelnego partnera oferującego długotrwałe wsparcie w skutecznym procesie odzyskiwania należności.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Olga Wilińska

Zobacz: Referencje IBI.PL Reklama Poligrafia

Barter Klub S.A

Europejska Giełda Wierzytelności od wielu lat jest gospodarczym partnerem spółki BARTER KLUB S.A., oferując profesjonalne wsparcie w dziedzinie dochodzenia roszczeń. Dzięki stałej pomocy ze strony firmy  rzetelne zarządzanie naszymi wierzytelnościami jest w pełni możliwe. Sumienne wykonywanie obowiązków oraz oraz należyta kompetencja pracowników EGW ułatwia wzajemną komunikację i usprawnia przepływ przepływ informacji. Jest to istotnym fundamentem w budowaniu trwałej współpracy opartej na zaufaniu.

Skuteczna i rzetelna realizacja świadczonych usług pozwala wydać nam jak najlepsze świadectwo Europejskiej Giełdzie Wierzytelności i polecić ją jak wiarygodnego partnera do współpracy.

Z poważaniem

Magdalena Lewandowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej Barter Klub S.A.

Zobacz: Referencje Barter Klub

Lewiatan

Firma LEWIATAN ŻORY współpracuje z Europejską Giełda Wierzytelności, otrzymując z jednej strony pomoc w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze monitoringu płatności oraz windykacji. Skuteczne zarządzanie wierzytelnościami poprawia płynność finansową naszej firmy.

Najistotniejszą zaletą współpracy z wyżej wymienioną firmą jest wsparcie naszego działu płatności poprzez mobilizowania  kontrahentów do terminowego regulowania ich zobowiązań. Odpowiednie kroki dostosowane do dłużników unikających przynoszą wymierne skutki.

Kompleksować usług, profesjonalizm oraz zgodność poczynań z przepisami prawa   zasługuje na uznanie i rekomendację.

Zobacz: Referencje Lewiatan