Mediacje

Rozwiąż swój spór

Skuteczna windykacja nie polega wyłącznie na szybkim odzyskaniu należności od dłużnika.

Bardzo duże znaczenie ma również jakość wykonywanej usługi, w tym relacje, w jakich pozostają ze sobą strony po zapłacie zobowiązania. Jednym ze skutecznych sposobów odzyskiwania zaległych wierzytelności jest przeprowadzenie mediacji.

Polubowne rozwiązanie konfliktu interesów, dające satysfakcje obu stronom, jest najlepszym rezultatem każdej spornej sytuacji. Jednak ze względu na (często pozorną) sprzeczność potrzeb, zachłanność i chęć uzyskania jak największych korzyści, takie rozwiązanie często wydaje się być niewykonalne. Spory takie często rodzą się pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Jednak zanim podejmiemy decyzję o sprzedaży długów, warto spróbować wypracować porozumienie korzystne dla obu stron w czym chętnie pomagamy naszym Klientom.

Mediacje to sztuka rozwiązywania sporów, której celem jest wypracowanie działania zadowalającego wszystkie strony konfliktu, dzięki usługom mediatora.

Mediator jest osobą trzecią, która pomaga oponentom we wzajemnej komunikacji. Z uwagi na to, że obowiązuje go tajemnica handlowa, strony sporu mogą przedstawić mediatorowi całość swojej sytuacji i wskazać zakres, w jakim ewentualnie mogliby ustąpić. Zadaniem mediatora jest wskazanie takiego rozwiązania sytuacji, na które przystać mogliby wszyscy uczestnicy konfliktu – znalezienie „trzeciego rozwiązania”, wskazanie innej płaszczyzny działania czy zawiązanie nici porozumienia. Jako podmiot niezaangażowany w przedmiot sporu, mediator może dostrzec rozwiązania, których ani dłużnik, ani wierzyciel, sami nie dostrzegli. Pozwala to wypracować możliwie jak najbardziej konstruktywne relacje na przyszłość, zaoszczędzić czas i środki finansowe.

Europejska Giełda Wierzytelności, specjalizująca się w skutecznej windykacji należności, ma także ogromne doświadczenie w działaniach mediacyjnych. Dzięki zastosowaniu mediacji podczas naszych działań windykacyjnych, osiągamy o wiele większą skuteczność niż przy prowadzeniu jedynie właściwej, „twardej” windykacji. Wypracowane rozwiązanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, dzięki czemu strony bardzo często dochodzą do porozumienia w zakresie warunków współpracy i następuje spłata zadłużenia bądź podpisanie uznania długu, co gwarantuje uregulowanie zobowiązania.

Windykacja należności

Zwindykuj swojego dłużnika

Samodzielne odzyskiwanie należności pieniężnych wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i uwagi. Bardzo często wiąże się z brakiem solidnej strategii prowadzenia działań windykacyjnych, gdyż brak doświadczenia i emocjonalne podchodzenie do kontrahentów zaburza racjonalne postępowanie.

Windykacja należności w praktyce często okazuje się o wiele trudniejsza, niż moglibyśmy sobie tego życzyć. Niejednokrotnie ustalenie miejsca pobytu dłużnika wymaga nakładu wzmożonej pracy, która nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, a to dopiero początek działań windykacyjnych. Problematyczna może być również windykacja należności zagranicznych.

Odzyskiwanie wymagalnych należności z naszą firmą umożliwia Państwu natychmiastowe podjęcie stosownych działań windykacyjnych. Niejednokrotnie stanowi kontynuację aktywności podejmowanej w imieniu klienta w ramach monitoringu płatności. Oprócz skorzystania z platformy Europejskiej Giełdy Wierzytelności w celu sprzedaży długu, proponujemy Państwu szeroki zakres usług z dziedziny odzyskiwania należności, dzięki którym w możliwie jak najkrótszym czasie osiągnięcie Państwo satysfakcjonujące efekty.

Windykacja należności w większości przypadków okazuje się skuteczna już na etapie polubownym, w którym przeprowadzamy konsultacje zarówno z Klientem, jak i jego dłużnikiem. Na tym etapie dochodzi do wspólnego ustalenia strategii dalszych działań. Jeśli jednak powyższe rozwiązanie nie przynosi zamierzonych rezultatów, jedynym efektywnym rozwiązaniem może okazać się rozstrzygnięcie konfliktu na drodze sądowej. Konsekwencją postępowania sądowego jest postępowanie egzekucyjne, na mocy którego windykacja należności staje się możliwa w praktyce. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi specjalistami z branży odzyskiwania należności, dzięki czemu możemy poszczycić się wysokim odsetkiem szczęśliwie zakończonych spraw. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować skuteczne schematy i procedury postępowania, które dobieramy odpowiednio do specyfikacji każdej sprawy. Jako profesjonaliści, działamy sprawnie i fachowo oraz dbamy o dobre relacje klienta z jego kontrahentami.