Mediacje

Rozwiąż swój spór

Skuteczna windykacja nie polega wyłącznie na szybkim odzyskaniu należności od dłużnika.

Bardzo duże znaczenie ma również jakość wykonywanej usługi, w tym relacje, w jakich pozostają ze sobą strony po zapłacie zobowiązania. Tutaj pomocna okazuje się mediacja, która pozwala skutecznie odzyskać wierzytelności.

Polubowne rozwiązanie konfliktu interesów, dające satysfakcje obu stronom, jest najlepszym rezultatem każdej spornej sytuacji. Zdarza się, że na skutek zachłanności, sprzeczności interesów lub pragnienia otrzymania największych korzyści staje się to zupełnie niemożliwe. Spory takie często rodzą się pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży długów pomagamy klientom podjąć próbę wypracowania porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony.

Mediacja to sztuka rozwiązywania sporów, której celem jest wypracowanie działania zadowalającego wszystkie strony konfliktu, dzięki usługom mediatora.

Mediator jest osobą trzecią, która pomaga oponentom we wzajemnej komunikacji. Spoczywa na nim obowiązek dochowania tajemnicy handlowej, co sprawia, że strony konfliktu mogą wskazać mu źródło sporu oraz pole, w którym mógłby pomóc. Zadaniem mediatora jest wskazanie takiego rozwiązania sytuacji, na które przystać mogliby wszyscy uczestnicy konfliktu – znalezienie „trzeciego rozwiązania”, wskazanie innej płaszczyzny działania czy zawiązanie nici porozumienia. Z uwagi na jego bezstronność oraz brak jakiegokolwiek zaangażowania w przedmiot sporu, jest w stanie dostrzec rozwiązania ukryte przed wierzycielami i dłużnikami. Dzięki temu strony zaoszczędzą swój czas i pieniądze oraz zbudują lepsze relacje na dalszym etapie współpracy.

Obszarem działalności naszej Europejskiej Giełdy Wierzytelności jest zatem nie tylko skuteczna windykacja należności, ale również prowadzenie mediacji z przedsiębiorcami. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania podczas naszych działań windykacyjnych osiągamy o wiele większą skuteczność niż przy prowadzeniu jedynie właściwej, „twardej” windykacji. Dokładamy wszelkich starań, aby każdą propozycję dostosować do potrzeb naszych klientów. Pozwoli to stronom uzyskać satysfakcjonujące do pewnego stopnia porozumienie w zakresie dalszej współpracy. W ramach zażegnania konfliktu może dojść do uregulowania zobowiązania poprzez jego spłatę lub podpisanie uznania długu.

Windykacja należności

Zwindykuj swojego dłużnika

Samodzielne odzyskiwanie należności pieniężnych wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i uwagi. Bardzo często wiąże się z brakiem solidnej strategii prowadzenia działań windykacyjnych, gdyż brak doświadczenia i emocjonalne podchodzenie do kontrahentów zaburza racjonalne postępowanie.

Windykacja należności w praktyce często okazuje się o wiele trudniejsza, niż moglibyśmy sobie tego życzyć. Niejednokrotnie ustalenie miejsca pobytu dłużnika wymaga nakładu wzmożonej pracy, która nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, a to dopiero początek działań windykacyjnych. Problematyczna może być również windykacja należności zagranicznych.

Odzyskiwanie wymagalnych należności z naszą firmą umożliwia Państwu natychmiastowe podjęcie stosownych działań windykacyjnych. Niejednokrotnie stanowi kontynuację aktywności podejmowanej w imieniu klienta w ramach monitoringu płatności. Oprócz skorzystania z platformy Europejskiej Giełdy Wierzytelności w celu sprzedaży długu, proponujemy Państwu szeroki zakres usług z dziedziny odzyskiwania należności, dzięki którym w możliwie jak najkrótszym czasie osiągnięcie Państwo satysfakcjonujące efekty.

Windykacja należności w większości przypadków okazuje się skuteczna już na etapie polubownym, w którym przeprowadzamy konsultacje zarówno z Klientem, jak i jego dłużnikiem. Na tym etapie dochodzi do wspólnego ustalenia strategii dalszych działań. Jeśli jednak powyższe rozwiązanie nie przynosi zamierzonych rezultatów, jedynym efektywnym rozwiązaniem może okazać się rozstrzygnięcie konfliktu na drodze sądowej. Konsekwencją postępowania sądowego jest postępowanie egzekucyjne, na mocy którego windykacja należności staje się możliwa w praktyce. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi specjalistami z branży odzyskiwania należności, dzięki czemu możemy poszczycić się wysokim odsetkiem szczęśliwie zakończonych spraw. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować skuteczne schematy i procedury postępowania, które dobieramy odpowiednio do specyfikacji każdej sprawy. Jako profesjonaliści, działamy sprawnie i fachowo oraz dbamy o dobre relacje klienta z jego kontrahentami.