Terminy przedawnień

6 lat Roszczenia stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, sądu polubownego, roszczenia wynikające z ugody podpisanej przed sądem, sądem polubownym albo mediatorem i zatwierdzona przez sąd wszelkie roszczenia majątkowe, jeśli przepisy nie stanowią inaczej 5 lat zobowiązania podatkowe roszczenie z tytułu zachowku i/lub zapisu testamentowego z tytułu należności składek na ubezpieczenie społeczne 3 lata roszczenia powstałe w […]

Przedawnienie

Instytucja przedawnienie to dla firmy windykacyjnej, a także dla Urzędów duży motywator do działania. Przedawnienie to możliwość nie zapłacenia roszczenia. Jeśli od momentu powstanie roszczenia minie odpowiednia ilość czasu na przykład: – 2 lata w przypadku umów o dzieło i zlecenie – 3 lata przy roszczeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, umową ubezpieczeniową, umową o […]

Dokumenty w windykacji

W windykacji – jak we wszystkich innych dziedzinach życia – gdy jest źle znaczenie zaczynają mieć dokumenty. Wiemy nie od dziś, że umowy, zamówienia i inne biurokratyczne dzieła podpisujemy na trudne czasy, czy też na czasy gdy trudno nam jest się z kimś dogadać. W przypadku windykacji polubownej najczęściej prowadzona jest na podstawie faktury albo […]

Jesteśmy częścią grupy EGW

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem roszczeń finansowych przedsiębiorców, jak również prowadzimy działania w zakresie windykacji należności. Co więcej w sposób niezwykle rzetelny i dokładany monitorujemy płatności w firmach niezależnie od branży w jakiej działają. Naszym klientom doradzamy zarówno w zakresie prawa handlowego, cywilnego, jak również gospodarczego. Jesteśmy również częścią […]

Monitoring kontrahentów

Organy podatkowe w toku prowadzenia kontroli podatkowej podatnika nie tylko mogą dokonać jego analizy, ale również rozliczeń jego kontrahentów. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest poznanie przebiegu wykonywanych transakcji, jak również ich weryfikacji w odniesieniu do rozliczenia podatkowego dla obydwu stron. Organ podatkowy może zażądać od kontrahenta przedstawienia dokumentów, które są objęte czynnościami u podatnika – […]

Kredyty frankowe – jak odzyskać płynność finansową?

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych Klientów pomagamy odzyskać płynność finansową. Działamy w zakresie unieważnienia lub przewalutowania zobowiązań, zawieraniu ugody z bankiem, a także przeciwdziałaniu w przypadku pozwów czy wypowiedzianych umów. Kredyty we frankach okazały się pułapką, która wielu ludzi wciągnęła w ogromne zadłużenie – takie zobowiązanie wcale nie jest tańsze od kredytu zaciągniętego w złotówkach, lecz […]

Konflikty w biznesie – szansa, czy zagrożenie?

Wiedzę w biznesie można przyrównać do oręża, którego umiejętne wykorzystanie jest w stanie przesądzić o sukcesie. Doskonale o tym wiemy, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizujemy webinaria poruszające szeroko pojętą tematykę biznesową. To spotkania online, podczas których eksperci szczegółowo analizują zagadnienia związane z konfliktami, przedstawiając potencjalne zagrożenia z nich płynące, a także rzucając światło na […]

Ocena sytuacji przedsiębiorstw na podstawie ocen koniunktury gospodarczej

Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie napawa obecnie optymizmem, co jest wynikiem wielu nakładających się na siebie czynników. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas wstrzymywali się z inwestycjami i odnotowywali straty ze względu na pandemię Covid 19, zaskoczeni zostali w lutym 2022 roku przez wojnę na Ukrainie i w rezultacie muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami […]

Różnice między giełdami wierzytelności a BIG-ami

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obecnie spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z kaprysami dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie czy też rosnącą inflacją, ale również z problemami generowanymi przez zatory płatnicze. Z niespłaconymi zobowiązaniami zmaga się wielu przedsiębiorców, a samodzielne odzyskiwanie należności w kraju lub za granicą […]

Czym jest windykacja?

Zasadniczo windykacja to proces, podczas którego przy zastosowaniu legalnych w świetle obowiązującego prawa metod oraz narzędzi dochodzi się spłaty długów od osób prywatnych lub podmiotów gospodarczych, przy czym procedurę tę przeprowadzać można na własną rękę lub skorzystać w tym zakresie z pomocy windykatora. Jest to dość szerokie spektrum działań, które podobnie jak egzekucja komornicza, mają […]