Konflikty w biznesie – szansa, czy zagrożenie?

Wiedzę w biznesie można przyrównać do oręża, którego umiejętne wykorzystanie jest w stanie przesądzić o sukcesie. Doskonale o tym wiemy, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizujemy webinaria poruszające szeroko pojętą tematykę biznesową. To spotkania online, podczas których eksperci szczegółowo analizują zagadnienia związane z konfliktami, przedstawiając potencjalne zagrożenia z nich płynące, a także rzucając światło na […]

Ocena sytuacji przedsiębiorstw na podstawie ocen koniunktury gospodarczej

Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie napawa obecnie optymizmem, co jest wynikiem wielu nakładających się na siebie czynników. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas wstrzymywali się z inwestycjami i odnotowywali straty ze względu na pandemię Covid 19, zaskoczeni zostali w lutym 2022 roku przez wojnę na Ukrainie i w rezultacie muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami […]

Różnice między giełdami wierzytelności a BIG-ami

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obecnie spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z kaprysami dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie czy też rosnącą inflacją, ale również z problemami generowanymi przez zatory płatnicze. Z niespłaconymi zobowiązaniami zmaga się wielu przedsiębiorców, a samodzielne odzyskiwanie należności w kraju lub za granicą […]

Czym jest windykacja?

Zasadniczo windykacja to proces, podczas którego przy zastosowaniu legalnych w świetle obowiązującego prawa metod oraz narzędzi dochodzi się spłaty długów od osób prywatnych lub podmiotów gospodarczych, przy czym procedurę tę przeprowadzać można na własną rękę lub skorzystać w tym zakresie z pomocy windykatora. Jest to dość szerokie spektrum działań, które podobnie jak egzekucja komornicza, mają […]

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Zatory płatnicze w transakcjach handlowych wiążą się z wysokimi kosztami ekonomicznymi – wpływają negatywnie na sytuację m.in. małych oraz średnich przedsiębiorstw hamując ich rozwój oraz generując częste problemy z wypłacalnością. W celu wyeliminowania tego zjawiska zmienione zostały przez ustawodawcę przepisy ustawy o transakcjach handlowych, co ma mobilizować kontrahentów do szybszej regulacji podjętych zobowiązań. Nowe terminy […]

Przedłużony termin w CRBR a sankcje za brak zgłoszenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są dane o tzw. beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane […]

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w zakresie mikropożyczek dla przedsiębiorców

Konsekwencje epidemii są odczuwalne już u zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kolejne rozwiązania, mające na celu pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności gospodarczej oraz zachowaniu miejsc pracy dla pracowników przewidywały wprowadzane przez ustawodawcę przepisy w formie tzw. tarcz antykryzysowych. Obecnie Tarcza Antykryzysowa 4.0 w wersji projektu została skierowana do podpisu przez prezydenta. Rząd podkreśla jednocześnie, że Tarcza […]

Pomiar temperatury u Klientów i Pracowników firmy, a ochrona danych osobowych

Wobec kolejnego etapu odmrażania gospodarki oraz umożliwienia korzystania z różnego rodzaju dużych obiektów handlowych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dla zarządców galerii pojawiły się wytyczne w zakresie stosowania kamer termowizyjnych.

Jeden temat – wiele pytań – spore problemy

W przeciągu ostatniego czasu, tematem, który nie schodzi z pierwszych stron gazet i głównych wydań serwisów informacyjnych, a jednocześnie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy jest koronawirus.
W dzisiejszym newsletterze również zajmiemy się tym tematem biorąc pod uwagę planowane zmiany mające na celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji epidemii, z jakim muszą się zmierzyć przedsiębiorcy.

Pamiętaj zgłoś zawarcie umowy o dzieło

Jednym z obowiązków, które wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa (a dokładniej art. 22 ustawy z dnia „31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2020, poz. 568) jest obowiązek zgłaszanie umów o dzieło.