SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ZAGRANICZNYCH JEST MOŻLIWA

Odzyskaj dług

Wiele firm zmaga się z dłużnikami mieszkającymi poza granicami naszego kraju. W takiej sytuacji kontakt jest utrudniony, a odzyskanie długu jeszcze bardziej skomplikowane. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców zamieszkujących inne kraje, którym przysługują wierzytelności w stosunku do dłużników z siedzibą na terytorium Polski. Niekiedy sytuacja wydaje się na tyle skomplikowana, że przestają Państwo wierzyć w możliwość wyegzekwowania swoich długów. Kontrahent nie opłacił faktury, nie odbiera telefonu, a ze względu na dzielącą Was odległość, spotkanie nie jest możliwe, co wtedy zrobić? W trosce o naszych Klientów, Europejska Giełda Wierzytelności umożliwia także obrót wierzytelnościami zagranicznymi.

WIERZYTELNOŚCI ZAGRANICZNE NIE STANOWIĄ DLA NAS PROBLEMU

Zwindykuj swojego dłużnika

Europejska Giełda Wierzytelności skupuje wierzytelności polskie oraz zagraniczne. Wierzytelności zagraniczne obejmuje osobny rejestr dłużników i publikowane są one poza systemem EGW. Zapewnia to szerszy zasięg, co skutkuje dotarciem do maksymalnej ilości odbiorców, zarówno tych w Polsce jak i poza jej granicami.