Wyższe opłaty od pozwu

Wyższe opłaty od pozwu

Od 21 sierpnia 2019 roku na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wzrosły opłaty sądowe w postępowaniu cywilnym.

Wzrosły m.in. stałe opłaty w postępowaniach uproszczonych dotyczących roszczeń o wartości do 20.000,00 zł. Obecnie, opłaty od pozwu w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia kształtują się następująco:

 • do 500 zł – opłata w kwocie 30 zł;
 • ponad 500 zł do 1 500 zł – opłata w kwocie 100 zł;
 • ponad 1 500 zł do 4 000 zł – opłata w kwocie 200 zł;
 • ponad 4 000 zł do 7 500 zł – opłata w kwocie 400 zł;
 • ponad 7 500 zł do 10 000 zł – opłata w kwocie 500 zł;
 • ponad 10 000 zł do 15 000 zł – opłata w kwocie 750 zł;
 • ponad 15 000 zł do 20 000 zł – opłata w kwocie 1 000 zł;
 • ponad 20 000 zł – opłata w kwocie równej 5% wartości przedmiotu sporu (maksymalnie 200 000 zł).

Warto wspomnieć, iż dotychczas opłaty od pozwu, w postępowaniu uproszczonym, w zależności od wysokości
roszczenia wyglądały następująco:

 • do 2000 zł – 30 zł
 • ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł
 • ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł
 • ponad 7500 zł do 20.000 zł – 300 zł

Na podstawie nowelizacji, podwyższeniu uległy także inne opłaty. Więcej będziemy musieli zapłacić również za apelację, zażalenie, założenie księgi wieczystej, stwierdzenie nabycia spadku czy za pozew o rozwiązanie spółki.

Wobec czego, obecnie przed złożeniem pozwu do sądu bądź wniosku w sprawie nieprocesowej należy dokonać dokładnego sprawdzenia opłaty w obowiązującej ustawie. Niejednokrotnie bowiem na stronach internetowych różnych instytucji bądź broszurach informacyjnych udostępnianych w sądach można spotkać się jeszcze z poprzednio obowiązującymi wysokościami opłat. Stąd zalecamy każdorazowe  sprawdzanie aktualnie obowiązujących stawek w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *