Jak sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny?

Jak sprawdzić, czy kontrahent jest wypłacalny?

Wielu przedsiębiorców, którzy w trakcie prowadzenia swojej firmy musieli borykać się z problemem, jakim są nieterminowo płacący kontrahenci, szuka skutecznych sposobów, które umożliwią sprawdzenie sytuacji finansowej kolejnych partnerów biznesowego. Posiadanie informacji na temat wypłacalności drugiej strony pozwala bowiem uniknąć zatorów finansowych w firmie oraz ewentualnych problemów ze ściągalnością należności za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę.

Najszybszym oraz najprostszym sposobem na sprawdzenie czy kontrahent, z którym planujemy podpisać umowę, jest wypłacalny, jest sprawdzenie informacji na jego temat w Internecie. Dzięki temu można nie tylko zapoznać się z jego wizerunkiem w sieci, ale również dowiedzieć się jakie opinie i komentarze pojawiają się na jego temat. Wśród sprawdzonych źródeł danych, na podstawie których można zweryfikować informacje dotyczące przedsiębiorców prowadzących swoje firmy w Polsce można wymienić m.in. Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Elektroniczny dostęp do bazy KRS daje możliwość sprawdzenia najważniejszych informacji na temat organizacji i firm. Dzięki niemu można zweryfikować dane teleadresowe, rodzaj i okres działalności firmy oraz wielkość jej kapitału. KRS pozwala również na wgląd do ogólnego obrazu działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa potwierdzając tym samym, czy konkretna firma istnieje. CEIDG umożliwia natomiast sprawdzenie informacji na temat przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

Rejestrem, który może się okazać szczególnie przydatny w trakcie sprawdzania czy dany kontrahent jest wypłacalny jest również Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Zapewnia on nie tylko szybki dostęp do informacji, ale również umożliwia natychmiastową weryfikację wiarygodności konkretnych osób i firm. Szukając informacji na temat kontrahenta, warto również skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej oraz sprawdzić czy dana firma widnieje na portalach branżowych i giełdach wierzytelności. Korzystnym rozwiązaniem może się także okazać poproszenie przyszłego partnera biznesowego o przedstawienie specjalnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, które będzie potwierdzało że nie posiada on jakichkolwiek zaległości podatkowych.