Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Zatory płatnicze w transakcjach handlowych wiążą się z wysokimi kosztami ekonomicznymi – wpływają negatywnie na sytuację m.in. małych oraz średnich przedsiębiorstw hamując ich rozwój oraz generując częste problemy z wypłacalnością. W celu wyeliminowania tego zjawiska zmienione zostały przez ustawodawcę przepisy ustawy o transakcjach handlowych, co ma mobilizować kontrahentów do szybszej regulacji podjętych zobowiązań.

Nowe terminy obowiązujące w transakcjach handlowych – nowelizacja przepisów

Nowe narzędzia funkcjonujące od 2020 roku w przepisach dotyczących transakcji handlowych to przede wszystkim nowe regulacje określające maksymalne terminy zapłaty. W ich myśl terminy płatności są obecnie determinowane przez charakter działalności kontrahentów. Na przykład duże przedsiębiorstwa współpracujące z tymi z sektora MŚP mają obecnie maksymalnie 60 dni na spłatę zobowiązań, zaś pozostałe firmy mogą ten termin przedłużyć. Musi to jednak być okres nieobarczony nieuczciwym podejściem wobec wierzyciela. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku podmiotów publicznych, które na regulację zadłużenia mają maksymalnie 30 dni, o ile nie są podmiotami leczniczymi – wtedy okres ten przedłuża się do 60 dni).