Czym jest windykacja?

Zasadniczo windykacja to proces, podczas którego przy zastosowaniu legalnych w świetle obowiązującego prawa metod oraz narzędzi dochodzi się spłaty długów od osób prywatnych lub podmiotów gospodarczych, przy czym procedurę tę przeprowadzać można na własną rękę lub skorzystać w tym zakresie z pomocy windykatora. Jest to dość szerokie spektrum działań, które podobnie jak egzekucja komornicza, mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Różnica polega jednak na tym, że kroków w przypadku windykacji nie podejmuje funkcjonariusz publiczny, a na przykład specjalista z Europejskiej Giełdy Wierzytelności – platformy wykonującej m.in. windykację zagraniczną, którą stworzono z myślą o osobach poszukujących pomocy w odzyskaniu należnych, ale niespłacanych zobowiązań. W zależności od wykorzystywanych metod i narzędzi, windykację dzieli się na miękką (mediacja, ostrzeżenia) oraz twardą (skierowanie sprawy do sądu, upublicznienie informacji o zadłużeniu). Procedurę tę uruchamia się wtedy, kiedy wynikające z umowy należności nie zostały uregulowane terminowo, a kontakt z dłużnikiem jest utrudniony lub niemożliwy.