Terminy przedawnień

6 lat Roszczenia stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, sądu polubownego, roszczenia wynikające z ugody podpisanej przed sądem, sądem polubownym albo mediatorem i zatwierdzona przez sąd wszelkie roszczenia majątkowe, jeśli przepisy nie stanowią inaczej 5 lat zobowiązania podatkowe roszczenie z tytułu zachowku i/lub zapisu testamentowego z tytułu należności składek na ubezpieczenie społeczne 3 lata roszczenia powstałe w […]

Przedawnienie

Instytucja przedawnienie to dla firmy windykacyjnej, a także dla Urzędów duży motywator do działania. Przedawnienie to możliwość nie zapłacenia roszczenia. Jeśli od momentu powstanie roszczenia minie odpowiednia ilość czasu na przykład: – 2 lata w przypadku umów o dzieło i zlecenie – 3 lata przy roszczeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, umową ubezpieczeniową, umową o […]

Dokumenty w windykacji

W windykacji – jak we wszystkich innych dziedzinach życia – gdy jest źle znaczenie zaczynają mieć dokumenty. Wiemy nie od dziś, że umowy, zamówienia i inne biurokratyczne dzieła podpisujemy na trudne czasy, czy też na czasy gdy trudno nam jest się z kimś dogadać. W przypadku windykacji polubownej najczęściej prowadzona jest na podstawie faktury albo […]

Jesteśmy częścią grupy EGW

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem roszczeń finansowych przedsiębiorców, jak również prowadzimy działania w zakresie windykacji należności. Co więcej w sposób niezwykle rzetelny i dokładany monitorujemy płatności w firmach niezależnie od branży w jakiej działają. Naszym klientom doradzamy zarówno w zakresie prawa handlowego, cywilnego, jak również gospodarczego. Jesteśmy również częścią […]

Monitoring kontrahentów

Organy podatkowe w toku prowadzenia kontroli podatkowej podatnika nie tylko mogą dokonać jego analizy, ale również rozliczeń jego kontrahentów. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest poznanie przebiegu wykonywanych transakcji, jak również ich weryfikacji w odniesieniu do rozliczenia podatkowego dla obydwu stron. Organ podatkowy może zażądać od kontrahenta przedstawienia dokumentów, które są objęte czynnościami u podatnika – […]

Kredyty frankowe – jak odzyskać płynność finansową?

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych Klientów pomagamy odzyskać płynność finansową. Działamy w zakresie unieważnienia lub przewalutowania zobowiązań, zawieraniu ugody z bankiem, a także przeciwdziałaniu w przypadku pozwów czy wypowiedzianych umów. Kredyty we frankach okazały się pułapką, która wielu ludzi wciągnęła w ogromne zadłużenie – takie zobowiązanie wcale nie jest tańsze od kredytu zaciągniętego w złotówkach, lecz […]

Różnice między giełdami wierzytelności a BIG-ami

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obecnie spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z kaprysami dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie czy też rosnącą inflacją, ale również z problemami generowanymi przez zatory płatnicze. Z niespłaconymi zobowiązaniami zmaga się wielu przedsiębiorców, a samodzielne odzyskiwanie należności w kraju lub za granicą […]

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Zatory płatnicze w transakcjach handlowych wiążą się z wysokimi kosztami ekonomicznymi – wpływają negatywnie na sytuację m.in. małych oraz średnich przedsiębiorstw hamując ich rozwój oraz generując częste problemy z wypłacalnością. W celu wyeliminowania tego zjawiska zmienione zostały przez ustawodawcę przepisy ustawy o transakcjach handlowych, co ma mobilizować kontrahentów do szybszej regulacji podjętych zobowiązań. Nowe terminy […]

Przedłużony termin w CRBR a sankcje za brak zgłoszenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są dane o tzw. beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane […]

ZUS chce ułatwić przedsiębiorcom obliczanie wysokości składek

W chwili obecnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracowuje projekt zmian, mających na celu wprowadzenia udogodnień dla przedsiębiorców w zakresie obliczania wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu.