Jesteśmy częścią grupy EGW

Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim dochodzeniem roszczeń finansowych przedsiębiorców, jak również prowadzimy działania w zakresie windykacji należności. Co więcej w sposób niezwykle rzetelny i dokładany monitorujemy płatności w firmach niezależnie od branży w jakiej działają. Naszym klientom doradzamy zarówno w zakresie prawa handlowego, cywilnego, jak również gospodarczego. Jesteśmy również częścią […]

Monitoring kontrahentów

Organy podatkowe w toku prowadzenia kontroli podatkowej podatnika nie tylko mogą dokonać jego analizy, ale również rozliczeń jego kontrahentów. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest poznanie przebiegu wykonywanych transakcji, jak również ich weryfikacji w odniesieniu do rozliczenia podatkowego dla obydwu stron. Organ podatkowy może zażądać od kontrahenta przedstawienia dokumentów, które są objęte czynnościami u podatnika – […]

Kredyty frankowe – jak odzyskać płynność finansową?

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych Klientów pomagamy odzyskać płynność finansową. Działamy w zakresie unieważnienia lub przewalutowania zobowiązań, zawieraniu ugody z bankiem, a także przeciwdziałaniu w przypadku pozwów czy wypowiedzianych umów. Kredyty we frankach okazały się pułapką, która wielu ludzi wciągnęła w ogromne zadłużenie – takie zobowiązanie wcale nie jest tańsze od kredytu zaciągniętego w złotówkach, lecz […]

Różnice między giełdami wierzytelności a BIG-ami

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obecnie spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z kaprysami dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie czy też rosnącą inflacją, ale również z problemami generowanymi przez zatory płatnicze. Z niespłaconymi zobowiązaniami zmaga się wielu przedsiębiorców, a samodzielne odzyskiwanie należności w kraju lub za granicą […]

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Zatory płatnicze w transakcjach handlowych wiążą się z wysokimi kosztami ekonomicznymi – wpływają negatywnie na sytuację m.in. małych oraz średnich przedsiębiorstw hamując ich rozwój oraz generując częste problemy z wypłacalnością. W celu wyeliminowania tego zjawiska zmienione zostały przez ustawodawcę przepisy ustawy o transakcjach handlowych, co ma mobilizować kontrahentów do szybszej regulacji podjętych zobowiązań. Nowe terminy […]

Przedłużony termin w CRBR a sankcje za brak zgłoszenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym gromadzone i przetwarzane są dane o tzw. beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane […]

ZUS chce ułatwić przedsiębiorcom obliczanie wysokości składek

W chwili obecnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracowuje projekt zmian, mających na celu wprowadzenia udogodnień dla przedsiębiorców w zakresie obliczania wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu.

Czy wkrótce zniknie zjawisko zatorów płatniczych?

Jednym z dość częstych problemów polskich przedsiębiorców są kłopoty z płynnością wynikających ze zjawiska zatorów płatniczych. Jak wynika z Europejskiego Raportu Płatności za rok 2017, niemal 50% polskich przedsiębiorców jest zmuszana do akceptowania długich terminów płatności.

Kto odpowiada za wypadek Klienta w sklepie

Każdy właściciel sklepu, bez względu czy prowadzi duży supermarket czy niewielki sklep osiedlowy, musi przestrzegać wielu reguł i zasad nakładanych na niego przez obowiązujące przepisy, zwłaszcza w zakresie prawidłowego utrzymania infrastruktury sklepowej w stanie, który nie powoduje zagrożenia dla klientów.

Otwarcie galerii handlowej a zyski sklepikarzy

W ostatnim czasie Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zajmował się sprawą przedsiębiorcy, który w pozwie zażądał obniżki czynszu za lokal użytkowy wynajmowany od gminy, z powodu utraty znacznej części dochodów, po otwarciu po sąsiedzku galerii handlowej.