Różnice między giełdami wierzytelności a BIG-ami

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to obecnie spore wyzwanie, ponieważ przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z kaprysami dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie czy też rosnącą inflacją, ale również z problemami generowanymi przez zatory płatnicze. Z niespłaconymi zobowiązaniami zmaga się wielu przedsiębiorców, a samodzielne odzyskiwanie należności w kraju lub za granicą z reguły pochłania wiele czasu, nerwów i pieniędzy. Nie dziwi więc to, że podmioty gospodarcze obecnie coraz częściej poszukują pomocy w tym obszarze i sięgają po dostępne na rynku narzędzia takie jak biura informacji gospodarczych (tzw. BIG) oraz giełdy wierzytelności.

Windykacja długu

Choć powszechnie BIG oraz bazy takie jak Krajowy Rejestr Długów (KRD), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej czy też BIG InfoMonitor kojarzą się z windykacją długów, to stanowią przede wszystkim narzędzie pozwalające na prześwietlenie wypłacalności konsumentów oraz przedsiębiorców przed podpisaniem umowy. Zebrane tam informacje o zadłużeniu pozyskać można opłacając dostęp do danych oraz korzystając z płatnych raportów, a narzędzia te nie pozwalają na sprzedaż wierzytelności. Tym samym wpisy w BIG-ach raczej mogą stanowić motywację do uiszczenia ​należności przez dłużnika w określonych okolicznościach, czyli kiedy inni kontrahenci mają wykupiony abonament, który pozwala na weryfikację lub w przypadku starania się przez dłużnika o kredyt bądź leasing. Rejestry długów najbardziej przydatne bywają jeszcze przed nawiązaniem współpracy, w celu weryfikacji kontrahenta przed podpisaniem kontraktu.

Giełda wierzytelności

Nazywane również giełdami długów zawierają informacje o przedsiębiorcach i pozwalają na sprzedaż wierzytelności. Ponadto rejestry te zawierają otwarte dane, a dostęp do wpisów jest bezpłatny, więc zainteresowani mogą przeglądać je w dowolnym momencie. Tym samym bazy takie jak Europejska Giełda Wierzytelności poprzez upublicznianie informacji o zaległościach oraz wystawianie wierzytelności na sprzedaż skuteczniej motywują do spłaty należności niż wpisy w BIG-ach. Jednocześnie giełdy wierzytelności posiadają również często są weryfikowane przez leasingodawców oraz instytucje ​udzielające pożyczki, przed udzieleniem firmie leasingu, kredytu lub pożyczki. Główną rolą giełdy ​wierzytelności, zwanej również giełdą długów, jest umożliwienie zbycia wierzytelności, natomiast giełdy odgrywają istotną rolę również w procesie windykacji roszczenia. Wierzyciel decydujący się na skorzystanie z giełdy może szybciej odzyskać pieniądze, ​ponieważ po pierwsze dłużnik czuje się zmotywowany do spłaty zobowiązania, po drugie zadłużenie może zostać sprzedane​ na drodze cesji. W takim przypadku rejestr umożliwia natychmiastowe uzyskanie pieniędzy (odpowiednio mniejszej kwoty) bez konieczności ponoszenia dalszych kosztów dochodzenia roszczenia, na przykład na drodze sądowej. To również rozwiązanie korzystne dla osoby kupującej wierzytelność, która może stopniowo odzyskiwać spłatę całości należności, a więc w konsekwencji uzyskać kwotę przychodu wyższą niż koszt związany z jego osiągnięciem.