Dokumenty w windykacji

W windykacji – jak we wszystkich innych dziedzinach życia – gdy jest źle znaczenie zaczynają mieć dokumenty. Wiemy nie od dziś, że umowy, zamówienia i inne biurokratyczne dzieła podpisujemy na trudne czasy, czy też na czasy gdy trudno nam jest się z kimś dogadać.

W przypadku windykacji polubownej najczęściej prowadzona jest na podstawie faktury albo nawet tylko wykazu faktur czy informacji od Klienta. I dopóki dłużnik nie zgłasza zastrzeżeń, czyli tak naprawdę potwierdza, że zobowiązanie istnieje wszystko jest w porządku.

Problem pojawia się, gdy dłużnik kwestionuje zasadność windykacji, wysokość faktury albo jakość świadczonych usług. Wtedy znaczenie mogą mieć dokumenty, wzajemne ustalenia, korespondencja. Pamiętajmy, że firma windykacyjna działa na zlecenie Klienta i to na Kliencie ciąży obowiązek przekazania poprawnych danych. Jeśli kiedyś mielibyśmy pomysł, żeby kogoś niesłusznie windykować albo wpisać do rejestru dłużników to pamiętajmy, że za niesłuszny lub nie usunięty w terminie wpis grozi kara do 30000,00 złotych.

Gdy windykacja polubowna nie przynosi efektów kolejnym etapem jest sąd. I wtedy właśnie dokumenty mają znaczenie, bo to na podstawie dokumentów sąd wyda lub nie wyda nakazu zapłaty. Od jakości posiadanych dokumentów zależy też tryb postępowania: nakazowy albo upominawczy, a co za tym idzie czas trwania całej operacji i jej koszt.

Życzymy wszystkim żeby mieli dużo, bardzo dużo niepotrzebnych dokumentów potwierdzających udane kontrakty zakończone zapłatą w terminie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *