Przedawnienie

Instytucja przedawnienie to dla firmy windykacyjnej, a także dla Urzędów duży motywator do działania.

Przedawnienie to możliwość nie zapłacenia roszczenia. Jeśli od momentu powstanie roszczenia minie odpowiednia ilość czasu na przykład:
– 2 lata w przypadku umów o dzieło i zlecenie
– 3 lata przy roszczeniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, umową ubezpieczeniową, umową o pracę
– 5 lat – zobowiązania podatkowe, zapisy testamentowe
– 6 lat – roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
Koniec okresu liczy się wraz z końcem roku kalendarzowego kiedy mija odpowiedni termin, czyli jeśli 3 lata mijają 15 marca 2023 roku roszczenie przedawni się 31 grudnia 2023 roku.

Na początku musimy pamiętać aby w odpowiednim terminie podjąć decyzję – czy chcę dochodzić należności w Sądzie – trzeba rozpocząć starania zanim minie okres przedawnienia – czy nie. Od 2018 roku Sąd jest zobowiązany do sprawdzania czy sprawa nie jest przedawniona i jeśli jest przedawniona to od razu ją odrzucić. Wcześniej dłużnik musiał sam tego pilnować i ewentualnie w trakcie postępowania podnieść zarzut przedawnienia.

Jeśli nie zdecydujemy się na sprawę w Sądzie należność się przedawni, czyli niemożliwe będzie dochodzenie jej za pomocą Sądu i potem komornika. Przedawniona należność jednak nie znika, możemy o niej dłużnikowi przypominać, zapłata jednak musi wynikać z jego chęci uregulowania należności i zamknięcia sprawy. I wbrew ogólnemu przekonaniu przedawnione należności też są spłacane.

Gdy mamy wyrok sądu bieg przedawnienia liczy się od momentu uzyskania wyroku – wtedy mamy 6 lat na podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności. Takie działania przerywają albo zawieszają bieg przedawnienia. Także jeśli dobrze pilnujemy terminów możemy upominać się o nasze pieniądze w majestacie prawa i z pomocą instytucji państwowych przez długie długie lata jeśli czekając aż dłużnik zarobi odpowiednią ilość pieniędzy.

Bieg przedawnienia przerywa – to znaczy że termin zaczyna biec od nowa:
– każda czynność przed sądem, sądem polubownym lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń w celu dochodzenia roszczeń
– uznanie roszczenia przez dłużnika
– rozpoczęcie mediacji

Bieg przedawnienia zawiesza – to znaczy że liczymy do danego momentu – robimy przerwę i liczymy dalej na przykład stan klęski żywiołowej, stan epidemii i inne rzeczy związane z działaniem siły wyższej, które sprawiają, że z ich powodu dochodzenie należności nie jest możliwe.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *