Monitoring kontrahentów

Organy podatkowe w toku prowadzenia kontroli podatkowej podatnika nie tylko mogą dokonać jego analizy, ale również rozliczeń jego kontrahentów. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest poznanie przebiegu wykonywanych transakcji, jak również ich weryfikacji w odniesieniu do rozliczenia podatkowego dla obydwu stron. Organ podatkowy może zażądać od kontrahenta przedstawienia dokumentów, które są objęte czynnościami u podatnika – celem takiego działania jest sprawdzenie ich rzetelności, a także prawidłowego wypełnienia czy przekazania poszczególnych dokumentów do odpowiednich struktur.

Czy kontrahenci figurują w rejestrze czynnych podatników VAT?

Nowe przepisy pozwalają urzędnikom w łatwy sposób wykreślić podatnika z rejestru VAT, nawet bez podawania mu wspomnianej informacji. Konsekwencją takiego działania może być przyjęcie faktury VAT od kontrahenta, który nigdy nie był podatnikiem lub aktualnie nim nie jest. Żeby zabezpieczyć się przed wspomnianymi konsekwencjami, konieczne jest wcześniejsze skontrolowanie kontrahentów w dostępnych bazach danych gospodarczych, a także innych źródłach, które pozwolą zmniejszyć koszty zabezpieczenia biznesu.

Sprawdzenie kontrahenta jest obowiązkiem przedsiębiorcy

W przypadku, gdy podmiot dokona zakupu od kontrahenta, który nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, a będzie chciał odliczyć podatek, może dojść do zakwestionowania prawa do jego odliczenia, a nawet naliczenia sankcji związanych z nieuprawnionym zawyżeniem podatku przeznaczonego do odliczenia. A więc, takie działanie jest obarczone ryzykiem kar finansowych. W obowiązku przedsiębiorcy jest więc sprawdzenie kontrahenta. Jedną z przesłanek do wykreślenia z rejestru VAT może okazać się podejrzenie, że podatnik wiedział, że bierze udział w nierzetelnym rozliczeniu, które mogło wpłynąć na zyskanie przez niego korzyści majątkowych.

Dlaczego monitoring kontrahentów jest konieczny?

Na przedsiębiorcy więc spoczywa odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej staranności, jak również weryfikacji i monitorowania stałych kontrahentów – ich sytuacji rynkowej oraz płatności. Warto skorzystać z dostępnej na naszej stronie internetowej opcji “sprawdź partnera”, dzięki której zdobędziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat kontrahentów.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *