Ocena sytuacji przedsiębiorstw na podstawie ocen koniunktury gospodarczej

Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie napawa obecnie optymizmem, co jest wynikiem wielu nakładających się na siebie czynników. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas wstrzymywali się z inwestycjami i odnotowywali straty ze względu na pandemię Covid 19, zaskoczeni zostali w lutym 2022 roku przez wojnę na Ukrainie i w rezultacie muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami – galopującymi cenami surowców energetycznych (gaz, węgiel) oraz niedoborem podstawowych materiałów czy gotowych elementów konstrukcyjnych (stal, drewno). Wpływ na kondycję gospodarki ma też oczywiście rosnąca inflacja, co jest trendem ogólnoświatowym, a w Polsce dodatkowe problemy wygenerowane zostały przez zmiany przepisów podatkowych, które weszły w życie na początku 2022 roku.

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 są negatywne, choć w lutym wyniosły minus 10,7 %, co jest nieznacznie lepszym rezultatem niż przed miesiącem, kiedy wynik ten kształtował się na poziomie minus 12,4 %. Niepokojąca jest utrzymująca się od zeszłego roku na wysokim poziomie ocena pogorszenia koniunktury, którą obecnie zgłasza 20,0% przedsiębiorstw, a także fakt, że w porównaniu ze styczniem nadal odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za sprzedane kontrahentom produkty.

Jak zmieni się sytuacja finansowa?

Prognozy opracowane przez GUS wskazują, że sytuacja finansowa zmieni się nieznacznie. W przypadku przetwórstwa przemysłowego wskazania pozytywne na luty 2022 wynoszą 23,0 %, a negatywne 7,5%. Dla porównania, w lutym 2021 wyniki te kształtowały się odpowiednio na poziomie 21,0 i 7,2 %, zaś w styczniu 2022, czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie – 26,0 % i 5,0%. Wyniki te jasno wskazują, że ze względu na zaistniałe warunki gospodarcze przeważają pesymistyczne nastroje, a ryzyko niewypłacalności jest większe niż kiedykolwiek. Nic dziwnego, że w ostatnim czasie przedsiębiorcy zdecydowanie częściej weryfikują rzetelność kontrahentów, a popularność usług windykacyjnych i giełd wierzytelności rośnie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *